Domov » Novice » Sandi Mertelj ostaja direktor Zavoda za šport Ptuj

Sandi Mertelj ostaja direktor Zavoda za šport Ptuj


Svet Zavoda za šport Ptuj je sestavljen tripartitno iz predstavnikov ustanovitelja Mestne občine Ptuj, Športne zveze Mestne občine Ptuj in zaposlenih. Slednji so bili v osnovi člani volilne komisije za izbor direktorja zavoda. Komisija je pregledala pet prispelih vlog za direktorja Zavod za športa Ptuj in je kandidate ocenjevala glede na vnaprej določene kriterije. Predstavitev kandidatov je bila glede na razmere izvedena preko spletne aplikacije zoom. Volilna komisija je soglasno za direktorja Zavoda za šport Ptuj izbrala Sandija Mertlja, katerega tretji petletni mandat morajo sedaj potrditi še svetniki in svetnice na eni izmed naslednjih sej Mestnega sveta Mestne občine Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. januarja 2021.)

Na vrh