Domov » Novice » Športno financiranje v Mestni občini Ptuj

Športno financiranje v Mestni občini Ptuj


Mestna občina Ptuj vsako leto zagotovi v proračunu določena sredstva za šport in prostočasne aktivnosti. Na proračunski postavki 1805 Šport in prostoročne aktivnosti je rezerviranih 1 376 980 evrov sredstev. Za programe športa v Mestni občini Ptuj se bo v letu 2020 namenilo 1 145 946 evrov. Dotacije klubom in društvom so ocenjene z vrednostjo nekaj več kot 270 000 evrov. Določena proračunska sredstva so namenjena za športne investicije. Te so usmerjene v glavnem usmerjene v prenovo igrišča z umetno travo in prenovo glavnega nogometnega igrišča. V proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2020 je za prenovo glavnega nogometnega igrišča na Mestnem stadionu rezerviranih 250 000 evrov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. januarja 2020.)

Na vrh