Domov » Novice » Zabava » Hiša ustvarjalnosti mladih

Hiša ustvarjalnosti mladih

Na zadnji seji je svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Dejan Klasinc v svetniškem vprašanju izpostavil delovanje Mladinske hiše na Ptuju. Po mnenju svetnika Klasinca je bilo o Mladinski hiši oz. Hiši ustvarjalnosti mladih – Centru ve?predstavnostnih umetnosti pred dobrim letom veliko govora, javnost pa o njej še zmeraj premalo ve. Mladinska hiša živi in deluje. Sicer ne v neki razširjeni obliki, kot bi, ?e bi projekt bil uvrš?en v EPK 2012, se pa vseeno odvijajo vsebine za mlade. Kot so nam sporo?ili iz MO Ptuj, res ni bila izvedena nobena investicija s strani lastnika, je pa CID izvedel manjši poseg v bivših pisarnah kina in skoraj brez sredstev opremil glasbeni studio. Prostovoljec iz Francije tam z mladimi Ptuj?ani snema in ustvarja glasbo. Projekt je dobro sprejet in bi naj vklju?eval oz. aktiviral zraven glasbene tudi filmske in oblikovalske sposobnosti ptujske mladine. Klasinca je v svetniškem vprašanju zanimalo tudi to, koliko sredstev se za vsebino in sanacijo v kinu v preteklosti uspelo pridobiti na razpisih. V pisnem sporo?ilu nam je direktor CID-a pojasnil, da so na razpisih zelo uspešni. Mestni kino Ptuj je vklju?en v dve pomembni programski mreži: Art kino mreže Slovenije, od letos pa je tudi ?lan uglednega mednarodnega združenja prikazovalcev Europa Cinemas. Uspešni so na razpisih Ministrstva za kulturo, kjer se redno prijavljajo na razpis za mrežo art kinematografov in so v preteklih dveh letih pridobili približno 20.000 EUR. Sredstva so razporedili predvsem za vsebino oz. sofinaciranje art kino programa. V povezavi s širšo vsebino stavbe Mestnega kina Ptuj pa CID Ptuj kandidira na razli?nih razpisih še z drugimi projekti za katere so prepri?ani, da jim bo sredstva uspelo pridobiti. Tako lahko zaklju?imo, da je Hiša ustvarjalnosti mladih v prostorih Mestnega kina Ptuj projekt v nastajanju. Kako se bo razvijal, pa je odvisno od danih pogojev in zanimanja ciljne publike.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. oktobra 2011)

Na vrh