Domov » Novice » Poletje na koleščkih

Poletje na koleščkih

Tecaj roanja
Športno igriš?e za avtobusno postajo je v minulih dneh dodobra oživelo, saj je na njem potekal te?aj rolanja z uporabo didakti?nih pripomo?kov. Na te?aju je sodelovalo skozi ves teden štiriindvajset otrok, ki so bili nekateri za?etniki v rolanju in nekateri z dolo?enim predznanjem. Poletje na koleš?kih je izvedlo ptujsko športno društvo Pure Sport. Tokrat so ?lani društva otroke od ?etrtega do približno desetega leta starosti na varen in sistemati?en na?in u?ili rolanja. Že prvi pogled je pokazal, da so udeleženci bili pri vseh aktivnostih vztrajni in da so kazali dolo?en napredek znanja pri njihovem rolanju.

(Objavljeno v oddaji Ptujski kroniki, dne 14. avgusta 2015.)

Na vrh