Domov » Novice » Zabava » Ptujski kino sprejet v mednarodno mrežo kinematografov

Ptujski kino sprejet v mednarodno mrežo kinematografov

Ptujski kino je bil pred kratkim sprejet v mednarodno mrežo kinematografov. Zaradi tega nas v jeseni ?akajo programske in vsebinske spremembe. Ve? pozornosti bo posve?ene filmski vzgoji. Spremembe bodo prinesle tudi nekaj obnovitvenih del. Za?eli so z manjšimi, a pomembnimi. Mednarodna mreža Europa sinemas ne združuje le evropskih, temve? tudi kinematografe iz tretjih držav. Njen namen je pove?ati število prikazanih evropskih filmov in vzpostavitev mreže za skupne evropske projekte na podro?ju filma. S ?lanstvom v mreži se je ptujski kino zavezal k njenim programskim na?elom. Po besedah Nine Miloši?, specialistke mladinskega dela v Centru interesnih dejavnosti na Ptuju to pomeni resne programske spremembe. Uvedli bodo ve? ciklov,namenjenih razli?nim ciljnim skupinam kot so otroci in študenti. Uspešno pa že izvaja projekt Ptuj na filmskem platnu, pri katerem sodelujejo z Zgodovinskim arhivom Ptuj. S tem, ko se je ptujski kino zavezal k predvajanju kakovostnejšega filmskega programa, je dobil status kulturne institucije. S takšno usmeritvijo  kina  bo CID  lahko kandidiral za finan?na sredstva na razpisih. Tako bo tudi obnova stekla laže in hitreje.

(Objavljeno v Ptujski kroniki, 16. 7. 2011)


Na vrh