Domov » Novice » 11. redna seja Sveta zavoda ptujske bolnišnice

11. redna seja Sveta zavoda ptujske bolnišnice

11 redna seja SB Ptuj
Na 11. redni seji Sveta zavoda Splošne bolnišnice doktorja Jožeta Potrča Ptuj je bilo na dnevnem redu 11. točk. Največ pozornosti je bilo deležno poročilo o finančnem poslovanju za obdobje prvih devetih mesecev letošnjega leta. Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je tako prvih devet mesecev leta 2014 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 731.178 EUR EUR. Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja v obdobju januar-junij znaša 414.856 EUR oz. 46.095 EUR na mesec, preostali znesek presežka odhodkov nad prihodki pa je iz naslova plačila drugega obroka odprave ¾ plačnih nesorazmerij v skupnem znesku 316.322 EUR. Ob tem smo v prvih devetih mesecih presegli planiran program realizacije uteži v bolnišnici za več kot 7% ter tudi dobršni del ambulantne dejavnosti, kar skupno znaša zaenkrat neplačanih skoraj 500.000 evrov. Bolj, kot samo poslovanje skrbi likvidnostna situacija v bolnišnici, ki se iz meseca v mesec slabša. Ob finančnih zadevah je bilo na tokratni seji Sveta zavoda ptujske bolnišnice veliko govora o kadrih, ki jih primanjkuje, dežurstvih, doseganju realizacije začrtanih programov in slabem stanju osnovnih sredstev.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. novembra 2014.)

Na vrh