Domov » Novice » Zdravje » 22. seja za preventivo in vzgojo v cestem prometu v MO Ptuj

22. seja za preventivo in vzgojo v cestem prometu v MO Ptuj

Na 22. redni seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj je izmed 14 točk bila najbolj izpostavljena točka, ki je zejemala oceno prometne varnostih razmer na našem območju v letu 2011. Iz statističnega vidika je ta pogled bolj zaskrbjujoč, kot v letu poprej. Med izpostavljenimi točkami 22. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj so še bile priprava obdobnega načrta varnosti cestnega prometa  v naši občini za leti 2012/2013, analiza prometne nesreče s smrtnim izidom na nivojskem prehodu lokalne ceste čez železniško progo v Podvincah, ureditev prometnega režima pri Osnovni šoli Breg in predloga za spremembo prometnega režima na Arbajterjevi ulici in Rimski ploščadi. Prav tako pa so naredili tudi pogled na akcije, kot so pešec Bodi pre/viden, Vozim da, hodim ne in pripravam na medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. marca 2012.)

Na vrh