Domov » Novice » 36. redna seja sveta zavoda Splošne bolnišnice Ptuj

36. redna seja sveta zavoda Splošne bolnišnice Ptuj


Konec preteklega tedna je potekala 36. redna seja sveta zavoda Splošne bolnišnice Ptuj, tokrat zaradi epidemioloških priporočil in omejitev tudi za zaprtimi vrati.

Na seji so člani sveta bili seznanjeni s programom dela in finančnim načrtom za leto 2020. Na osnovi prejetih izhodišč s strani Ministrstva za zdravje in drugih zakonskih podlag je bil pripravljen Program dela in finančni načrt za leto 2020. Načrtovani celotni prihodki v letu 2020 znašajo 31.153.075 EUR, načrtovani celotni odhodki pa 31.135.753 EUR, kar pomeni da bolnišnica načrtuje poslovanje s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 17.322 EUR. Program dela in finančni načrt za leto 2020 v poslovnem delu vsebuje tudi naslednje pomembne postavke, kot so načrtovani letni cilji zavoda, poročanje o notranjem nadzoru javnih financ, načrt delovnega programa, čakalne dobe. V finančnem delu pa je poročamo o načrtu prihodkov in odhodkov, planu kadrov, planu investicij, planu vzdrževanja in planu zadolževanja. Podrobnejše obrazložitve posameznih poglavij, priložene tabele in obrazci so sestavni del Programa dela in finančnega načrta za leto 2020.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. avgusta 2020.)

Na vrh