Domov » Novice » Bolnišnica lani s skoraj 1.2 milijona evrov izgube

Bolnišnica lani s skoraj 1.2 milijona evrov izgube

SB Ptuj - splosni kader
Na seji sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj je bilo delno predstavljeno in ne tudi sprejeto letno finan?no poro?ilo za 2016. To kljub pozitivnim trendom skozi lansko leto kaže na koncu 1 178 220 eurov presežka odhodkov nad prihodki. Za leto 2016 so v ptujski bolnišnici predvidevali uravnoteženo poslovanje oziroma presežek prihodkov nad odhodki v višini 77 000 evrov. Na koncu leta so izpolnili ve?ino programov, ki pa so bili pla?ani z bistveno nižjo utežjo od pri?akovanj, kar je eden glavnih razlogov, da so poslovali negativno. Veliko težavo trenutno predstavlja tudi likvidnostno stanje. Zaradi slabe likvidnostne situacije je Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potr?a Ptuj zaprosila Ministrstvo za zdravje za tri milijone evrov kratkoro?nega kredita, s ?imer bi vsaj malo ublažili finan?no situacijo in bi tudi izpla?ali dolo?ene terjatve do dobaviteljev. Soglasja za najem tega premostitvenega kredita niso podali ?lani sveta zavoda bolnišnice, ki niso potrdili tudi letnega poro?ila in tudi niso podali soglasja nekaterim zdravnikom za opravljanje dela izven njihovega zavoda. O vseh treh zadevah bodo tako odlo?ali na naslednji seji, ki bo predvideno na sporedu v roku približno štirinajstih dni.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. marca 2017.)

Na vrh