Domov » Novice » Mediacijska pisarna v ZD Ptuj

Mediacijska pisarna v ZD Ptuj

V prejšnjem tednu sta se k mediacijski pisarni Univerzitetnega klini?nega centra Maribor, Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj, sve?ano priklju?ila še Zdravstveni dom Ptuj in Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. Leta 2013 sta se ZD Maribor in UKC Maribor s pomo?jo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije odlo?ila ustanoviti skupno mediacijsko pisarno, lani pa se je pridružila tudi ptujska bolnišnica. Postala je primer dobre prakse tako povezovanja kot reševanja sporov, saj se je do sedaj nanjo obrnilo 28 strank, opravili so 23 predmediacijskih in mediacijskih sre?anj, 11 mediacij so zaklju?ili uspešno, 4 neuspešno. Povpre?no traja postopek od napotitvenega sre?anja v Mediacijski pisarni do zaklju?ka mediacije en mesec, kar kaže, da se s pomo?jo mediacije nesoglasja rešijo hitreje kot dolgotrajni, dragi sodni postopki. Da bi prispevali k še boljšim medosebnim odnosom in bi nesoglasja reševali konstruktivno so se na povabilo k mediacijski pisarni z veseljem odzvali v ZD Ptuj IN ZUDV Dornava. V?asih je dovolj že samo napa?na beseda, da pride do spora in ker se ne znamo pogovarjati, je pomo? mediatorjev dobrodošla, v zdravstvu še posebej. V kletnih prostorih ZD Ptuj bo pisarna delovala vsak drugi torek v mesecu, od 12. do 14. ure, po predhodnem telefonskem dogovoru na številko 051 394 515.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 29. novembra 2017.)

Na vrh