Domov » Novice » Odprtje table Učna bolnišnica

Odprtje table Učna bolnišnica


Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj je Ministrstvo za zdravje že leta 1995 podelilo naziv »učni zavod« za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov. Od takrat bolnišnica redno obnavlja naziv, ki se podeljuje na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti. Strokovna praksa se izvaja na podlagi pogodbe med bolnišnico in vzgojno izobraževalnim zavodom, ki napotuje kandidate. Posebna pozornost pri Učnih bolnišnicah je namenjena uvajanju novih kadrov v delo, pri čemer je plus ptujske bolnišnice njena relativna majhnost na posameznih oddelkih. Projekt so ob odprtju table Učna bolnišnica podrobneje predstavili v jedilnici ptujske bolnišnice slavnostni govorniki dekan Medicinske fakultete Ljubljana prof. dr. Igor Švab, specializantka anesteziologije v ptujski bolnišnici Mojca Voljč, direktorica ptujske bolnišnice Anica Užmah in strokovni vodja Teodor Pevec.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. oktobra 2019.)

Na vrh