Domov » Novice » Seja sveta zavoda bolnišnice za zaprtimi vrati

Seja sveta zavoda bolnišnice za zaprtimi vrati

Seja za zaprtimi vrati
Po dobrih štirih urah se je za zaprtimi vrati kon?ala 22. redna seja sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj, na kateri je bilo na dnevnem redu v osnovi devet to?k. V ospredju je bila obravnava in sprejem finan?nega poro?ila za leto 2016, katerega ?lani sveta zavoda niso v celoti sprejeli. Ti so bili presene?eni nad kon?nim poslovnim rezultatom bolnišnice, ki je skozi celotno leto prikazovala pozitiven rezultat, a je kon?no stanje pokazalo 1,2 milijona evrov izgube. Za leto 2016 so predvidevali uravnoteženo poslovanje oziroma presežek prihodkov nad odhodki v višini 77 000 evrov. A žal tega finan?nega na?rta niso izpolnili zaradi pla?il za napredovanj javnih delavcev, višjega regresa, dodatnih zaposlitev in na prvem mestu zaradi nepla?ane realne uteži za opravljene zdravstvene storitve. Zelo velik problem Splošne bolnišnice doktorja Jožeta Potr?a Ptuj predstavlja tudi zelo slaba likvidnostna situacija. Za izboljšanje le te in popla?ilo dolo?enih terjatev so želeli najeti kratkoro?no posojilo v višini treh milijonov evrov, vendar ?lani sveta zavoda niso podprli tega predloga za najem posojila. Na seji je bilo govora o številnih težav in stanju ptujske bolnišnice v?eraj, danes in jutri. Vodstvu bolnišnice so ?lani sveta zavoda dali nekaj dodatnega analiti?nega dela pri iskanju celostnih rešitev, ki so jih že pripravili v treh razli?icah sanacijskega na?rta, katerega so že pred mesecih poslali na Ministrstvo za zdravje.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. marca 2017.)

Na vrh