Domov » Novice » V ptujski bolnišnici predvidevajo sedem tisoč evrov plusa

V ptujski bolnišnici predvidevajo sedem tisoč evrov plusa

Tretja od sedmih to?k tokratne 26. redne seje Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj je bila osrednja, v kateri so ?lani sveta zavoda najprej javno, nato pa za zaprtimi vrati razpravljali o Finan?nem na?rtu za leto 2017 in sanacijskem na?rtu bolnišnice. V skladu z zahtevami Ministrstva za zdravje so pripravili nov Finan?ni na?rt, kateri predvideva uravnoteženo poslovanje ali 7000 evrov plusa. ?lani sveta Zavoda bolnišnice predloženega finan?nega na?rta tudi tokrat niso sprejeli, saj je po besedah predsednice sveta zavoda mag. Sonje Žibrat v ta na?rt bolnišnica uvrstila pri?akovane prihodke, ki pa v tem trenutku nimajo realne podlage v veljavnih pogodbah. ?lani so zahtevali vnovi?ni popravljen Finan?ni na?rt za leto 2017, katerega so potrdili na koresponden?ni seji. Na redni seji prejšnji teden pa je bil predstavljen tudi sanacijski na?rt, ki predvideva še 300 000 evrov dodatnih prihrankov pri stroških dela, materiala in storitev v letu 2017. A tudi ti ukrepi ne bodo dovolj za pozitivno poslovanje ptujske bolnišnice. Na tokratni vro?i seji Sveta zavoda ptujske bolnišnice je bilo predstavljeno tudi Poro?ilo o poslovanju za obdobje januar – maj 2017, ki izkazuje okrog 800 000 evrov izgube.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. julija 2017.)

Na vrh