Domov » Novice » V ptujski bolnišnici sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2019

V ptujski bolnišnici sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2019


Na seji Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj so obravnavali Novelacijo sanacijskega programa za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti in jo potrdili. Na osnovi zakonskih podlag in zahtev je bil pripravljen Program dela in finančni načrt za leto 2019. Program dela in finančni načrt za leto 2019 je pripravljen v skladu z izhodišči objavljenimi s strani Ministrstva za zdravje in v povezavi s pripravljenim dokumentom Novelacijo sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne sposobnosti. Načrtovani celotni prihodki v letu 2019 znašajo 29.677.431 EUR, načrtovani celotni odhodki pa 29.666.907 EUR, kar pomeni da bolnišnica načrtuje poslovanje s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 10.524 EUR. Finančni načrt v poslovnem delu za leto 2019 vsebuje tudi naslednje pomembne postavke, kot so načrtovani letni cilji zavoda, načrt poročanja o notranjem nadzoru javnih financ, načrt delovnega programa, čakalne dobe. V finančnem delu pa je poročano o načrtu prihodkov in odhodkov, planu kadrov, planu investicij, planu vzdrževanju in planu zadolževanju.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. aprila 2019.)

Na vrh