Domov » Novice » Zaloge krvi posameznih krvnih skupin pod potrebno količino

Zaloge krvi posameznih krvnih skupin pod potrebno količino

krvodajalstvo

Poletni meseci v krvodajalstvu obi?ajno pomenijo pove?ane potrebe po krvi, saj je treba oskrbeti poškodovane v prometnih nesre?ah, ki jih je med poletjem žal tudi ve?, obisk krvodajalcev pa je zaradi dopustov nekoliko manjši. Enota za transfuzijsko dejavnost Ptuj je v lanskem letu sprejela okrog 3.900 krvodajalcev, razveseljiv pa je podatek o mladih krvodajalcih. Da je mladih iz leta v leto ve? pritrjujejo tudi na OZ RK Ptuj. V ptujski enoti za transfuzijsko dejavnost in v OZ RK Ptuj so veseli slehernega krvodajalca, ki se odlo?i za darovanje krvi, res pa je, da so jim še posebej dragi tisti, ki to po?no že vse življenje in tako dosegajo sto in ve? odvzemov. Na ptujskem se lahko pohvalijo s kar 27 stokratniki. Sicer v poletnih mesecih beležimo pomanjkanje. Glede na grafi?ni prikaz Zavoda RS za transfuzijsko medicino je na nivoju celotne Slovenije vseh krvnih skupin nad kriti?no mejo, ve? kot je potrebujejo pa je le krvnih skupin A- in AB+, vseh ostalih krvnih skupin primanjkuje oz. je zalog pod potrebno koli?ino.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. septembra 2016.)

Na vrh