Domov » Novice » Zbiranja sredstev za urgenco

Zbiranja sredstev za urgenco

Urgenca - projekt
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potr?a Ptuj si že lep ?as prizadeva, da bi zgradili urgentni center, ki bi zagotavljal zdravstveno pomo? za približno 140 000 prebivalcev Spodnjega Podravja. V ta namen morajo v bolnišnici sami zagotoviti 600 000 evrov sredstev. A zaradi slabe ekonomske situacije sami tega zneska niso sposobni zagotoviti in zato so se v skupni pobudi za zbiranje sredstev povezala tri osrednja podjetja iz lokalne skupnosti, Talum, Perutnina Ptuj in Finakos. Ambasador projekta je Dejan Zavec, ki je predstavil poseben dogodek, ki bo 10. junija v Termah Ptuj, kjer bo na sporedu teniški turnir in koncert, hkrati pa bo ta dan namenjen predstavitvi problematike in zbiranju sredstev. Projekt zbiranja sredstev so zagnala tri najve?ja podravska podjetij, katera želijo k sodelovanju pritegniti podjetja in samostojne podjetnike s tega obmo?ja ter tudi fizi?ne osebe. Sredstva se zbirajo na to?no dolo?enem ra?unu podjetja Talum. Glavni in edini cilj je zbrati ?im ve? namenskih finan?nih sredstev, ki bodo namenjena izklju?no Splošni bolnišnici Ptuj za pla?ilo lastne udeležbe pri izgradnji urgentnega centra oziroma nakupu opreme za nov urgentni center.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 7. aprila 2017.)

Na vrh