Domov » Novice » Gospodarstvo » 17. skupščina Perutnine Ptuj

17. skupščina Perutnine Ptuj

V upravni stavbi Perutnine Ptuj so na 17. skupš?ini delni?arji v glavni to?ki z veliko ve?ino, vendar pa samo z 61,5 odstotno, glasovali za predlog uprave, da bi statut spremenili na na?in, ki bi v obliki odobrenega kapitala omogo?il dokapitalizacijo Perutnine Ptuj za nadaljnje razvojne na?rte in projekte. Kljub temu, da je za predlog glasovala ve?ina in kljub temu, da je nadzorni svet v za?etku julija tak predlog soglasno podprl, pa sklep ni bil sprejet, saj bi za potrditev potrebovali 75 – odstotno soglasje. Delni?arji so zahtevali tudi izpla?ila dividend v višini 20 centov za delnico s strani delni?arja Simona ?adeža in 16 centov s stani KAD – a. Ve?ina delni?arjev je s 88,6 odstotki sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta Perutnine Ptuj, da bilan?ni dobi?ek, ki na dan 31.12.2010 znaša nekaj manj kot 4,5 milijonov evrov, ostane nerazporejen. Na 17 skupš?ini Perutnine Ptuj pa so delni?arji upravi in nadzornemu svetu podelili tudi razrešnico za poslovanje v letu 2010.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 30. avgusta 2011.)

Na vrh