Domov » Novice » Gospodarstvo » 19. redna skupčina Perutnine Ptuj

19. redna skupčina Perutnine Ptuj

Skupscina Perutnine Ptuj
Na 19. redni letni skupš?ini Perutnine Ptuj so se delni?arji seznanili s poslovnim izidom za preteklo leto. To so sklenili z 262 milijoni evrov prihodkov, kar je najve? doslej in dobra dva odstotka ve? kot lani. Kljub na prvi pogled zelo ugodnim številkam pa so že ?etrto leto kon?ali z izgubo. Zaradi slabitve naložbe v delnice Probanke je lani ustvarila Perutnina Ptuj 7,5 milijona evrov izgube, ?eprav je še nerevidirano poro?ilo kazalo na dobi?ek. Delni?arji so na skupš?ini odlo?ali tudi o imenovanju novega nadzornega sveta, za naslednje štiriletno obdobje, saj sedanjemu pote?e mandat 26. septembra. Vanj so bili imenovani dr. Borut Bratino, Simon Toplak in Drago Skok.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. julija 2013.)

Na vrh