24. redna letna skupščina Perutnine Ptuj – Petv
Domov » Novice » Gospodarstvo » 24. redna letna skupščina Perutnine Ptuj

24. redna letna skupščina Perutnine Ptuj


Na 24. redni letni skupš?ini Perutnine Ptuj d.d. so delni?arji družbe potrdili vse predlagane sklepe. Delni?arji družbe so se seznanili z revidiranim letnim poro?ilom Perutnine Ptuj d.d. in Skupine Perutnina Ptuj za leto 2016. Bilan?ni dobi?ek za poslovno leto 2016 v višini 6.7 miljiona evrov ostane v celoti nerazporejen. Sklep so potrdili z 94-odstotno ve?ino. Skupš?ina je soglasno podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016. Zaradi prenehanja mandatov ?lanom nadzornega sveta družbe so izvolili nove in to so Evgeny Zverev, Helena Ploj Lajovic in Polona Marinko. Po kon?ani skupš?ini Perutnine Ptuj je predsednik uprave Tibor Šimonka povedal, da je skupina v letu 2016 krepila položaj vodilnega ponudnika živil iz perutninskega mesa v regiji jugovzhodne Evrope in kljub izpostavljenosti številnim tržnim nihanjem na prioritetnih trgih ustvarila bistveno boljši poslovni rezultat kot leto poprej. Uspešnejše poslovanje gre pripisati predvsem u?inkom pove?ane prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo na tujih trgih, prodajnih rezultatom na novih trgih ter u?inkom optimizacije poslovanja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. septembra 2017.)

Na vrh