Domov » Novice » Gospodarstvo » 25. redna letna skupščina Perutnine Ptuj d.d.

25. redna letna skupščina Perutnine Ptuj d.d.


Na 25. redni letni skupščini Perutnine Ptuj d.d., ki je potekala konec preteklega tedna in na kateri je bilo prisotnih 98,68 % delnic z glasovalno pravico, so se delničarji družbe seznanili z letnim poročilom Perutnine Ptuj d.d. in Skupine Perutnina Ptuj za leto 2017, mnenjem pooblaščenega revizorja ter poročilom nadzornega sveta. S 94,45-odstotno večino je bil sprejet nasprotni predlog delničarja SIJ d.d., in sicer da se bilančni dobiček za poslovno leto 2017 v višini 14.650.455 evrov uporabi na naslednji način. Del bilančnega dobička v višini 4% osnovnega kapitala, se nameni za izplačilo dividende delničarjem, kar predstavlja 0,17 evrov bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička v ostane nerazporejen.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 7. september 2018.)

Na vrh