Domov » Novice » Gospodarstvo » 3. izredna seja MS MO Ptuj v znamenju košarke

3. izredna seja MS MO Ptuj v znamenju košarke

Svetnice in svetniki so se sestali na 3. izredni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj. Prva to?ka o predlogih sklepov za 17. redno skupš?ino Komunalnega podjetja Ptuj je bila umaknjena z dnevnega reda, saj je skupš?ina preložena na 5. oktober. Ustavilo se je tudi pri to?ki energetsko u?inkovite prenove javne razsvetljave, ?eprav so svetniki na koncu predlagani sklep potrdili, o podrobnostih pa so v?eraj glasovali še na koresponden?ni seji. Najdlje so se svetnice in svetniki ustavili pri osnutku Odloka o sofinanciranju Evropskega košarkaškega prvenstva 2013. ?eprav so soglasno sprejeli, da se k projektu pristopi, se jim porajajo vprašanja, ali bodo uspeli ujeti ?asovnice. Župan je dejal, da so ve?ino vprašanj vendarle že odgovorili na aprilski seji, da pa zadeva stoji zaradi zamikov s strani države. Še danes namre? ni znano, katera od sodelujo?ih ob?in bo financirana in v kaki višini, so pa z MŠŠ prejšnji teden prejeli poziv, kaj vse morajo ob?ine poslati, da se bo lahko opravila delitev. Ker vse to še ni znano, je težko napovedati, kako se bo projekt odvijal. Že na aprilski seji so se svetniki spraševali o istih dilemah kot tokrat. Kaj je z zavarovanjem kotizacije, kdo bo partner v projektu, kdo bo objekt gradil, ga kasneje vzdrževal, ?emu vse bo namenjen, ipd. Celoten projekt je ocenjen na okrog 16 MIO evrov, izgradnja športne dvorane naj bi po ocenah projektanta znašala 6 MIO evrov. Tudi o tem, kdo bo ta zasebnik, v tem trenutku še ni možno govoriti, saj bo ta izbran na javnem razpisu. Je pa zanimanje tako doma?ih poslovnih subjektov, kot tudi tujih, že sedaj veliko. Na o?itke, da imajo svetniki premalo informacij, župan odgovarja, da bodo seznanjeni z vsem, kar morajo pri tako velikem projektu vedeti, da se lahko odgovorno odlo?ijo, ne more pa napovedati ne?esa, ?esar še ta hip ne vemo.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. septembra 2011)

Na vrh