Domov » Novice » Gospodarstvo » Aprilska seja ptujskega SPVCP

Aprilska seja ptujskega SPVCP

Na zadnji seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob?ine Ptuj so ?lani sprejeli Na?rt varnosti cestnega prometa za leti 2012/2013, seznanjeni pa so bili z raznimi akcijami, ki so se izvajale v preteklih mesecih. Na?rt varnosti cestnega prometa se v Mestni ob?ini Ptuj sprejema za obdobje dveh let, najve?ji poudarek pa bo tudi tokrat na izobraževanju razli?nih ciljnih skupin. ?lani so se na seji seznanili z raznimi akcijami, med drugim tudi nedavno, ki je bila posve?ena starejšim voznikom. Akcija je dobro uspela in so z rezultati zadovoljni. U?enci osnovnih šol so lahko nedavno prisluhnili predavanju invalida tetraplegika v okviru projekta „Še vedno vozim, vendar ne hodim“. ?lani so bili seznanjeni še z drugimi akcijami, s katerimi se bodo tudi v prihodnje trudili izboljšati prometno varnost v ptujski ob?ini.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. maja 2012)

Na vrh