Domov » Novice » Gospodarstvo » Delilniki toplotne energije

Delilniki toplotne energije

Toplotna energija je dragocena dobrina. Ne zadostuje le, da odjemalec samo ve koliko energije porabi, temve? je potrebno stroške energije odjemalcem tudi pravilno razdeliti. Zaradi natan?nejše razdelitve se v Komunalnem podjetju Ptuj že od leta 1997 ukvarjajo z vgradnjo delilnikov stroškov ogrevanja. Ti morajo bili nameš?eni v vseh stanovanskih enotah, kjer so vsaj štirje odjemalci. Za naše obmo?je je zna?ilno, da ima ve?ina stanovalcev že vgrajene delilnike stroškov ogrevanja. Z 1. oktobrom je za?el veljati dopolnjen energetski zakon, ki odreja zakonske osnove za merjenje toplotne energije in nalaga, da morajo vsa stanovanja biti opremljena z delilniki. Cena vgradnje enega kompleta delilnika znaša 50 evrov in 64 centov.

)Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. oktober 2011.)

Na vrh