Domov » Novice » Gospodarstvo » Dover odhaja z mesta direktorja Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

Dover odhaja z mesta direktorja Komunalnega podjetja Ptuj d.d.


Direktor Komunalnega podjetja Ptuj magister Franc Dover je s svojimi sodelavci pripravil strategijo razvoja podjetja od leta 2012 do leta 2015. Klju?ni cilji strategije so bili izboljšanje poslovanja na vseh podro?jih, ustvarjanje pozitivnih vrednosti za lastnike, dvig kakovosti storitev za stranke in vzpostavitev uspešnega in korektnega partnerskega odnosa s poslovnimi deležniki. To strategijo je Dover predstavil ?lanom Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d., ki pa mu ni podal nobenega odgovora do dandanes, zato se je odlo?il za odhod. Tako s 1. oktobrom zapuš?a direktorsko mesto v Komunalnem podjetju Ptuj d.d., ki ga je glede na sklenjeno pogodbo opravljal šest mesecev. Na 24. seji Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d. pa so razpravljali tudi o tem, kako vodit podjetje po prvem oktobru. Kon?en odgovor o tem še ni znan, saj je bila seja prekinjena in predsednik Nadzornega sveta podjetja magister Janko Širec se bo do konca tedna sešel s Svetom delavcev in bo skupaj z njimi poizkušal poiskati rešitve za naprej.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. septembra 2012.)

Na vrh