Elektro Maribor z novimi investicijami – Petv
Domov » Novice » Gospodarstvo » Elektro Maribor z novimi investicijami

Elektro Maribor z novimi investicijami


Predsednik uprave družbe Elektro Maribor magister Boris Sovi? in direktor Obmo?ne enote Ptuj Franc Šmigoc sta predstavila delovanje družbe, ki na tem obmo?ju pokriva z elektri?no energijo prebivalce 22 ob?in. Na tem obmo?ju je bilo v letu 2016 distribuirane za 2,6 % ve? elektri?ne energije kot v letu 2015. Dosežena je bila rekordna vrednost odjema in družba je opravila tudi nekaj pomembnih investicij. S slednjimi bodo nadaljevali tudi letos, saj bodo na podro?ju Obmo?ne enote Ptuj investirali ve? kot 3,27 mio EUR. V tem okviru bodo kablirali 20,73 km nizko in srednjenapetostnih vodov, zgradili 3 transformatorske postaje, zamenjali ali zaradi kabliranja odstranili ve? kot 1.800 drogov, izvedli poseke na 49,4 km tras daljnovodov in priklju?ili 2.000 merilnih mest v sistem naprednega merjenja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. julija 2017.)

Na vrh