Domov » Novice » Gospodarstvo » Energetsko svetovanje na Ptuju

Energetsko svetovanje na Ptuju

Energetsko svetovanje
Elektri?na energija predstavlja v družinskem prora?unu vsakega gospodinjstva strošek, ki se mu ni mogo?e izogniti. S preudarno uporabo elektri?nih aparatov je mogo?e zmanjšati stroške. Na Elektro Maribor Energiji Plus so se tako odlo?ili za niz energijskih svetovanj, na katerih so strankam svetovali, kako naj optimizirajo uporabo elektri?ne energije. Da bi pomagali kupcem privar?evati, stranke povprašajo, v kakšnem stanovanju bivajo, kakšne aparate uporabljajo in podobno. Na osnovi dejanskega stanja poskušajo svetovati, kje so njihove najve?je izgube in kako le-te zmanjšati. To pomeni tudi, da jim svetujejo, kakšna bi prišli do najbolj u?inkovite rabe elektri?ne energije. Na energijskem svetovanju je bil dober odziv strank iz ptujskega podro?ja, ki jih imajo v Elektro Maribor Energiji Plus približno 28 000 tiso?, medtem ko imajo skupno približno 180.000 zadovoljnih kupcev.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. septembra 2014.)

Na vrh