Investicije in projekti Elektra Maribor, Območne enote Ptuj – Petv
Domov » Novice » Gospodarstvo » Investicije in projekti Elektra Maribor, Območne enote Ptuj

Investicije in projekti Elektra Maribor, Območne enote Ptuj


Elektro Maribor, Območna enota Ptuj pokriva območje 22 občin Spodnjega Podravja. Na nekaj manj kot 800 kvadratnih kilometrov velikem območju oskrbujejo z električno energijo več kot 36.500 odjemalcev. Za nemoteno oskrbo teh in drugih poslovnih odjemalcev imajo v planu za leto 2021 investicije na energetskih napravah v višini 4,5 milijone evrov. Investicije bodo izvedene na preko 100 objektih v vrednosti od 1000 € do preko 100.000,00 € po posameznem objektu. Pri nizko napetostnih omrežjih gre predvsem za zamenjavo drogov in pa podzemno ter nadzemno kabliranje omrežja. Pri srednje napetostnih omrežjih je pretežni del sredstev namenjen za kabliranje nadzemnega prostovodnega omrežja, in to v največji meri za ureditev križanj z novim 400 kilovoltnim daljnovodom Cirkovce – Pince. Pri transformatorskih postajah načrtujemo izgradnjo 6 transformatorskih postaj, od tega 3 nove in 3 nadomestne ter 4 rekonstrukcije obstoječih transformatorskih postaj.

V letošnjem letu se na Elektru Maribor, Območni enoti Ptuj zaključuje projekt AMI. V sistem naprednega merjenja (zamenjava indukcijskih števcev z elektronskimi) je vključenih preko 99 % odjemnih mest, do konca tega leta pa predvidevamo, da bo vseh 37 926 merilnih mest opremljenih z elektronskimi števci.

Še naprej se intenzivno povečuje priključevanje malih proizvodnih virov oz. sončnih elektrarn. V letošnjem letu smo na omrežje priključili že preko 140 samooskrb , teh je skupaj 694, skupaj pa je na omrežju OE Ptuj priključenih preko 1000 različnih proizvodnih virov, s skupno močjo 44 MW.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. oktobra 2021.)

Na vrh