Izgrajeno že več kot 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja – Petv
Domov » Novice » Gospodarstvo » Izgrajeno že več kot 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja

Izgrajeno že več kot 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja


Komunalno podjetje Ptuj trenutno v Kicarju izvaja projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj. Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Na območju investicije se bo izvedlo skupaj 698 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje s približno 1.909 populacijskimi enotami. Predvidena je izgradnja skupaj nekaj več kot 32 kilometrov kanalizacijskega omrežja ter 16 črpališč. Rok zaključka izvedbe se predvideva za konec leta 2022. Investicija je ocenjena na 9.3 milijone evrov brez Davka na dodano vrednost. Od tega znaša vrednost sofinancerskega dela Evropske unije iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Ministrstva za okolje in prostor 6.5 milijonov evrov, lastna sredstva Mestne občine Ptuj pa znašajo 2,9 milijona evrov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. februarja 2022.)

Na vrh