Domov » Novice » Gospodarstvo » Javne službe Ptuj predstavile delo v minulem letu

Javne službe Ptuj predstavile delo v minulem letu

javne sluzbe

Javne službe Ptuj so minuli teden pripravile novinarsko konferenco, na kateri so predstavili delo podjetja v letu 2012, na?rte za prihodnost, evalvacijo Kurentovanja, pripravili pa so tudi dan odprtih vrat s predstavitvijo dela in dejavnosti s sklopu podjetja. Približno pet let je minilo odkar je MO Ptuj ustanovila Javne službe z namenom, da vse tiste dejavnosti, ki so za mesto klju?ne, postanejo transparentnejše, bolj kakovostne in u?inkovitejše. Javne službe tako danes na ravni gospodarskih javnih služb izvajajo že deset razli?nih dejavnosti. Minulo leto so, kar se finan?ne plati ti?e, zaklju?ili uspešno, poslovni izid znaša nekaj ve? kot 82.000 evrov, kar daje možnosti in vire razvoja tudi za naprej. Ker se gospodarske javne službe, ki so bile prvotno na?rtovane obvladujejo, bodo zdaj osredoto?eni še na druge dejavnosti. Da so ob?anke in ob?ani zadovoljni z opravljenimi storitvami, je pokazala javnomnenjska anketa, v kateri so dali tudi pobude, kaj bi se v prihodnosti še lahko storilo za njihovo bolj kakovostno bivanje. Kaj vse je še v na?rtu in pa v eni od prihodnjih kronik.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. junija 2013.)

Na vrh