Domov » Novice » Gospodarstvo » Medgeneracijski prenos podjetja

Medgeneracijski prenos podjetja

medgeneracijski prenos podjetja

Tokratna tema v sklopu predavanj Manager kluba Ptuj je bila namenjena medgeneracijskemu prenosu v malih in srednjih podjetjih, ki so kljub krizi v porastu in predstavljajo inovativno gonilno silo razvoja. Pri medgeneracijskem prenosu je pomembno predvsem, da se na?rtuje in da se o prenosu razmišlja še preden pride do upokojitve v okviru vodstva. V Spodnjem Podravju je kar 3.400 mikro, malih in srednjih podjetij, veliko jih je bilo ustanovljenih okrog 1989, po sprejemu Markovi?evega zakona, zato morajo v teh podjetjih že razmišljati o prenosu lastništva na mlajše generacije. Da podjetje nadaljuje z dobrim poslovanjem so namre? potrebni znanje, izkušnje, predvsem pa dovolj pravo?asno vpeljevanje mlajših generacij, na katere je treba to znanje prenesti. Tako so v Manager klubu Ptuj znova govorili o zelo aktualni temi, predvsem za mlade generacije, ki se že in se bodo v prihodnjih letih sre?evale s prenosi podjetij.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. junija 2014.)

Na vrh