Domov » Novice » Gospodarstvo » Nižje cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

Nižje cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb


Komunalno podjetje Ptuj je na pretekli seji podalo predlog o znižanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj. Predlog so svetniki seveda potrdili.

Od 1. marca bodo položnice komunalnega podjetja Ptuj nižje v ceni, ki zajema odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Na nižjo ceno vpliva tudi nižja cena električne energije, ki so jo pridobili na javnem razpisu kot je bila preteklem letu. Navedeno rezultira v nižanju zneskov na položnicah.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. februarja 2024.)

Na vrh