Domov » Novice » Gospodarstvo » Varovanje gozdov pred lubadarjem

Varovanje gozdov pred lubadarjem

Desert.jpgV Sloveniji po letu 2003 beležimo neobi?ajno velik obseg dreves iglavcev, ki jih napade lubadar. Škoda, ki jo povzro?i, je velika, saj je obi?ajno potrebno napadena drevesa posekati. O varovanju gozdov pred tem škodljivcem so ob nedavnem tednu gozdov  opozorili gozdarji Krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije na Ptuju.

"Najpogostejši simptomi, ki kažejo, da je drevo napadel lubadar, so pove?an obseg iglic na tleh, ?reslovina okrog panjev in odpadanje lubja," je povedal Aleš Bardun, revirni gozdar KE Zavoda za gozdove Slovenije na Ptuju. V tem primeru je pomembno, da lastniki gozdov v najkrajšem ?asu obvestijo revirnega gozdarja, ki napadena drevesa odkaže, lastnik pa jih v predvidenih desetih dneh odstrani in tako prepre?i nadaljno širjenje tega podlubnika.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 13. junija 2008) 


 
 

Na vrh