Domov » Novice » Gospodarstvo » Podelitev diplom prvim izrednim Študentom ViŠje strokovne Šole

Podelitev diplom prvim izrednim Študentom ViŠje strokovne Šole

V ?etrtek je na slavnostni podelitvi diplome prejela prva generacija izrednih študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Ptuj, 10 izrednih študentov programa kmetijstvo in 44 programa mehatronike.  Skupno je doslej tako VI. stopnjo izobrazbe pridobilo že 78 diplomantov obeh smeri. Prvi redni študentje mehatronike so sicer diplome prejeli že novembra lani, na tokratni slavnostni podelitvi pa je diplome prejelo še skupno 72 izrednih in rednih študentov programov mehatronike in kmetijstva.

"Oba programa smo razvili na Ptuju. Zanimivo je to, da smo najprej program razvili na VI. stopnji, šele kasneje smo ga razvijali po celotni poklicni vertikali, " je ob priložnosti povedal
Robert Harb, ravnatelj Višje strokovne šole. Na tokratni podelitvi je diplome tako prejelo tudi prvih 10 izrednih študentov višješolskega programa kmetijstva, ki je bil sicer zasnovan že pred ve? kot desetletjem. Dr. Vladimir Korošec, ravnatelj Poklicne in tehniške kmetijske šole, je povedal: "Leta 1996 smo v okviru projekta Phare naredili prvi višješolski program v Sloveniji, ga uveljavili, povezali gospodarstvo in izobraževanje s stroko, skratka, prodrli s to novo idejo. Vendar pa je moralo od takrat prete?i kar 12 let, da se je program tudi uresni?il. Imeli smo velike težave, precejšnje nasprotovanje visokih strokovnih šol in tudi univerz. Morda je to za njih pomenilo konkurenco, vendar pa konkurence v znanju ni. Znanje je lahko samo napredek in razvoj."

Višješolski strokovni program kmetijstva je bil v teh letih že doživel prenovo. Nasledil ga je študij upravljanja podeželja in krajine, ki je prav tako novost v izobraževanju. Sestavljen je modularno in daje študentom možnost izbire izobraževalnih vsebin ter s tem prilagajanje potrebam dela. V novem šolskem letu bo na višji šoli prvi? vpeljan še program ekonomije, prizadevajo pa si tudi, da bi njihovi diplomantje kar v najkrajšem ?asu lahko nadaljevali izobraževanje tudi na visokih strokovnih šolah in univerzitetnih programih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 17. junija 2008) 

Na vrh