Domov » Novice » Gospodarstvo » 15. regijsko tekmovanje mladih raziskovalcev Sp. Podravja in Prlekije

15. regijsko tekmovanje mladih raziskovalcev Sp. Podravja in Prlekije

V ZRS Bistra že 15. let skrbijo za uvajanje mladih iz osnovnih in srednjih šol v raziskovalno delo. Letošnje regijsko tekmovanje mladih raziskovalcev iz srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije je 20. aprila potekalo v Srednješolskem centru na Ptuju, prijavilo pa se je 12 skupin. 10 minut so dijaki imeli na voljo, da predstavijo svoje naloge, 5 minut pa še za debato z recenzenti. V 15. letih je tako nastalo veliko zanimivih raziskovalnih nalog, številni mladi pa so dobili vzpodbudo za študij prav na tovrstnih tekmovalnih sre?anjih.

Vse raziskovalne naloge so dostopne v knjižnicah, kar pomeni, da si organizatorji prizadevajo, da raziskovalna spoznanja mladih "bistroumov" niso zaprta v nekih predalih dolo?enih institucij, ampak da so dostopna, tako kot tudi vse druge knjige, najširši možni publiki.

Z regijskimi tekmovanji mladih raziskovalcev želijo njihovi mentorji opozoriti na pomen mladega, svežega znanja v lokalni skupnosti, ki bo na nek na?in krojilo našo skupno prihodnost v naslednjih desetletjih.

Ga?nik, ZRS Bistra, Ptuj: "V projekt predstavitve srednješolskih raziskovalnih nalog je bilo letos vklju?enih skupaj z recenzenti in mentorji 45 mladih raziskovalcev. Mladi imjao možnost, da si v skladu s svojimi željami izberejo tematiko, ki jo bodo raziskali". Letos prevladujejo naloge s podro?ja družboslovja in humanistike, manj pa je raziskovalnih nalog s podro?ja naravoslovja in tehnike, teh je ve? zlasti na nivoju osnovnih šol. Po Ga?nikovih besedah praviloma raziskovalne naloge osnovnošolcev dosegajo višjo kakovost kot srednješolske. Ob koncu vsakoletnega regijskega tekmovanja izide zbornik recenzij raziskovalnih nalog, imenovan Bistroum. Bistroum je tudi zaš?itni znak regijskih tekmovanj. Lahko bi bil Dexterjev brat. Ljudje poznajo podobne like iz razli?nih animiranih filmov. Skratka, želeli so nek simbol, s katerim bi se lahko mladi poistovetili. Ob zaklju?ku vsakoletnih tekmovanj se podelijo tudi Bistroumova priznanja, Bistroumi pa se med seboj razlikujejo po barvi las. Nekateri imajo zlate, drugi srebrne in tretji bronaste lase, kar nekako ponazarja tudi lo?evanje nagrad oziroma priznanj, ki jih dobijo mladi raziskovalci.

Državno prvenstvo za najboljše z regijskih tekmovanj, bo potekalo 1. junija v Murski Soboti.

Na vrh