Domov » Novice » Gospodarstvo » Odprtje razstave Slikar pisane besede

Odprtje razstave Slikar pisane besede

V ?etrtek, 19.4., so v Miheli?evi galeriji odprli razstavo ilustracij akademika Franceta Miheli?a z naslovom Slikar pisane besede. Razstava je posve?ena 100 letnici rojstva akademskega slikarja in grafika, ?astnega ob?ana mesta Ptuj Franceta Miheli?a. Prikazuje njegov bogat likovni opus na podro?ju ilustracije, ki se je ohranil v njegovi zapuš?ini v Grafi?nem kabinetu Franceta Miheli?a v ptujskem muzeju. 

"Miheli?evo umetnost na podro?ju ilustracije lahko razdelimo v tri obdobja. V najzgodnejše, predvojno obdobje, ko je ilustriral predvsem mladinska dela Antona Ingoli?a, kjer prihaja do izraza interpretacija besedila. V obdobju po 2. svetovni vojni 50., 60. leta je med drugim ilustriral Bevkove Pastirce, Najdihojco, Prežihove Solzice in dela svoje žene Mire Miheli? Štirje letni ?asi. Za ta dela je dobil tudi Levstikovo nagrado za ilustracijo. Še vedno gre za prikaz pisane besede, vendar se tudi že kaže Miheli?ev prehod v grotesknost, nadrealizem v metamorfoze, kjer lahko iz dolo?enih risbic že razberemo njegov skrivnostni svet metamorfoz in fantazije. V zadnjem obdobju pa je veliko pesniških zbirk opremil s svojimi grafi?nimi deli – litografijami, grafikami, kjer gre za povezovanje dveh umetnosti – likovne na eni strani in besedne na drugi," je o Miheli?evem ustvarjanju med drugim povedala Stanka Ga?nik, ki je tudi postavila to razstavo.

Na vrh