Domov » Novice » Gospodarstvo » Nacionalno preverjanje znanja osnovnoŠolcev

Nacionalno preverjanje znanja osnovnoŠolcev

Tudi osnovnošolci te dni polagajo svoj prvi zrelostni izpit. V petek, 4. maja, je na slovenskih osnovnih šolah  potekalo eksterno preverjanje znanja iz prvega predmeta, ki je tako kot na srednjih šolah, slovenski jezik.

Nacionalnega preverjanja znanja se v tem šolskem letu udeležujejo u?enci šestih razredov, ki se za sodelovanje odlo?ajo sami,  in obvezno u?enci devetih razredov vseh slovenskih osnovnih šol, pa tudi odrasli na ljudskih univerzah. V petek so u?enci že presko?ili prvo oviro, preizkus znanja slovenš?ine, že v ponedeljek je sledil tudi preizkus znanja tretjega predmeta za u?ence devetih razredov, v torek pa so preverili še svoje znanje matematike. Anita Peklar Selinšek, pomo?nica ravnatelja in socialna delavka na OŠ Olge Megli?, meni, da je letos nacionalno preverjanje znanja datumsko malce neugodno, saj poteka takoj po prvomajskih dopustih, ko so si nekateri privoš?ili kar krajše po?itnice. Pa tudi predah med preverjanji posameznih predmetov bi po njenem mnenju lahko bili nekoliko daljši. 

U?encem na osnovni šoli Olge Megli?, ki smo jih ujeli takoj po preverjanju znanja, pa se prvi dan kljub po?itniškemu razpoloženju vendarle ni zdel pretežek.

Dosežki nacionalnega preverjanja devetih razredov  se vpišejo v zaklju?no spri?evalo, vendar ne vplivajo ne na oceno predmeta ne na splošni u?ni uspeh, so pa pomembni pri vpisih na srednje šole z omejenim vpisom. Namenjeni naj bi tako bili predvsem u?encem in staršem, kot orientacija o pridobljenem znanju otrok glede na standarde v u?nih na?rtih, pa tudi šolam, kot smernice za vnaprejšnje delo. U?enci so tako v preteklem šolskem letu dosegli pri slovenskem jeziku povpre?no 65.5 odstotkov znanja, pri matematiki pa nekoliko manj kot 85 odstotkov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 8. 5. 2007)

Na vrh