Domov » Novice » Gospodarstvo » Avtorska predstava Romane Ercegovič

Avtorska predstava Romane Ercegovič

V sredo, 9. maja, smo si v Stari Steklarski lahko ogledali premiero predstave Marija Magdalena v izvedbi Romane Ercegovi?. Gledalci so dvorano napolnili do zadnjega koti?ka.

Romana Ercegovi? je magistrica umetnosti na podro?ju obrednega gledališ?a. Po kon?anem študiju dragamaturgije na AGRFT v Ljubljani, je nadaljevala študij v Cambridgu, v ZDA. Leta 2000 je ustanovila studio za raziskovanje obrednih oblik gledališ?a in se posvetila odkrivanju globin ?loveka in narave. V okviru studia, ki se je kasneje preimenoval v Obredno gledališ?e Duša Zemlje, je nastal tudi njen avtorski projekt Marija Magdalena.

Romana Ercegovi?, avtorica predstave: "Predstava govori o ženski, o tem, kako v naši kulturi ljubezen razumemo kot nekaj grešnega, kot nekaj nesvetega. Sama verjamem, da je ljubezen zelo sveta stvar, katoliška cerkev pa je Jezusa predstavila kot božjega sina, nedotakljivega in ga s tem prikrajšala za tiste svetosti življenja, ki jih lahko mi, kot ljudje živimo".

že dolgo ?asa se ji zdi krivi?en odnos do ženske v naši kulturi. Krivi?ni se ji zdijo miti, s katerimi smo seznanjeni že od mladosti in v?asih niti ne pomislimo na to, da morda niso resni?ni oziroma, da so samo interpretacija ne?esa, noben pa pravzaprav ne ve, kako je bilo vse skupaj v resnici.

"Konkreten primer je zgodba o maziljenju, ki se v svetem pismu pojavlja štirikrat v vseh štirih evangelijih in v vsakem evangeliju je druga?e napisana. ?e bi bila to ena zgodba, takšna kot je bila in bi bila resni?na, potem bi bila v vseh isto napisana. Kako naj potem ljudje v današnjem svetu, ko imamo že tako razvito tehniko in znanost – kako lahko potem verjamemo, da je resnica nekaj, kar nam pa? nekdo ponuja že 2.000 let. Zakaj ne bi na stvar pogledali s svojimi o?mi?", se sprašuje Ercegovi?eva.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 11.5.2007 

Na vrh