Domov » Novice » Gospodarstvo » Ptuju se obeta Še en trgovski center

Ptuju se obeta Še en trgovski center

Na Ormoški cesti na Ptuju, kjer je še do nedavnega domovalo eno najstarejših ptujskih gradbenih podjetij, se izvaja rušenje objektov. Pri županu smo preverili, kaj bo nastalo na omenjenem zemljiš?u.

Kot kaže se Ptuju obeta še en trgovski center. Kranjska investicijska družba Modro polje, ki po celotni Sloveniji gradi verigo Hoferjevih trgovin, je od nekdanjega Gradisa kupila zemljiš?e za gradnjo, ker pa je lokacija na Ormoški prevelika, za del parcele kupca še iš?ejo.

Dr. Štefan ?elan, župan MO Ptuj: "Šlo je za prodajo privatnega zemljiš?a privatni družbi, in kot ob?ina zato nimamo vseh detajlnjih vpogledov, kaj se dogaja s temi parcelami. Imam neuradne podatke, da je zemljiš?e v celoti odkupljeno, kupcu pa je že bilo izdano gradbeno dovoljenje za vsa rušitvena dela".

Je pa vendarle ob?ina ob gradnji novega trgovskega centra na Ormoški postavila dolo?en pogoj. "Križiš?e z Rajšpovo bo potrebno urediti v krožiš?e, v kolikor bo tukaj stal trgovski center. Ob?ina je tukaj ves ?as intenzivno sodelovala, našli smo tehni?no rešitev vseh vpletenih strank, kako pravzaprav zgraditi petkrako krožiš?e, ki je potrebno zato, da bi logistika lahko normalno potekala. Je pa res, da krožiš?e še ni natan?no umeš?eno v prostor".

Ob vsem skupaj se seveda zastavlja vprašanje, glede na to, da nedale? vstran stoji že Qlandia, kakšna je pravzaprav smiselnost še enega trgovskega centra na tako kratki relaciji. župan odgovarja: "Približno dve leti sem se ukvarjal s vprašanjem, ali je Ptuj primerno mesto, ki bi lahko preneslo toliko trgovskih površin, potem pa sem ta razmišljanja prepustil tistim, ki vlagajo denar. V kolikor investitorji vidijo uspeh svoje investicije, se župan s tem ne sme ubadati. Nasprotno, ob?ina z vsako investicijo v prostor dobi nekaj plusov in nekaj minusov, a vendarle je plusov ve?".

Kje pa nakupuje župan? "Ptujski župan je slab nakupovalec, to prepuš?am moji družini oziroma moji soprogi. Sem eden takšnih kupcev, da ko pridem do prve lokacije in tam zagledam tisto, kar mislim, da naj bi sodilo k meni, preprosto kupim. Niti se ne zanimam za cene, niti veliko za konkurenco. Jaz sem zanesljivo eden od zelo slabo ozaveš?enih potrošnikov in kupcev".

 

Objavljeno v Ptujski kroniki, 15.5.2007

 

Na vrh