Domov » Novice » Gospodarstvo » Cene v Vrtcu Ptuj

Cene v Vrtcu Ptuj

 

Lidija Radek iz Mestne ob?ine Ptuj in Božena Bratuž sta v prispevku povedali, koliko starše stane varovanje, vzgoja in izobraževanje otrok v vrtcih na našem obmo?ju. Starši so razdeljeni v 8 pla?ilnih razredov, pri ?emer najve?, to je 80 odstotkov celotne cene, pla?ajo tisti v najvišjem razredu.

Na vrh