Domov » Novice » Gospodarstvo » Nov zakon o financiranju občin

Nov zakon o financiranju občin

Nov zakon o financiranju ob?in je v veljavi od 1. januarja letos. Nekatere ob?ine so z novim zakonom pridobile, zlasti tiste ve?je, pa izgubile. Ptujska ob?ina je med tistimi, ki bodo z novim zakonom nekaj denarja pridobile. Naj kar na za?etku povemo, da denarja sicer ni veliko, ampak vendarle.

Dr. Štefan ?elan, župan MO Ptuj:" Res je, z novim zakonom o financiranju ob?in dosti nismo pridobili. Namembnost tega denarja je vnaprej znana, kar pomeni, da ga poljubno ne moremo porabiti, kajti zakonodajalec je predvidel to?no dolo?ena podro?ja, za katera lahko ta denar namenimo. V glavnem so to infrastrukturne investicije na razli?nih podro?jih – zlasti okoljevarstvo in cestna infrastruktura."

Na ob?ini so se odlo?ili, da bodo z dodatnim denarjem, ki jim ga prinaša nov zakon, uredili dva cestna odseka, za kar so že pripravili ustrezno dokumentacijo. Prvi projekt je t.i. protiprašna ureditev javne poti Hruške – gre za cesto na Grajeni, ki je sedaj še makadamska in jo je zato potrebno ve?krat letno na novo gramozirati, sedaj jo bodo kon?no uspeli asfaltirati. Vrednost investcije znaša okrog 250 tiso? evrov, cesto pa bodo asfaltirali v obdobju treh let. Drug projekt je ureditev plo?nika ob levem robu Zagrebške ceste, med Ptujem in Vidmom, na odseku od Turniš? do Suhe veje, kjer bodo uredili 320 metrov dolg plo?nik med hišnimi številkami 91 in 107, saj se bo prav na Zagrebški cesti na Ptuju po izgradnji mestne obvoznice in Puhovega mostu mo?no pove?al promet in zato je potrebno poskrbeti tudi za varnost peš?ec. Investicija je vredna dobrih 60.000 evrov, plo?nik pa naj bi zgradili do konca oktobra.

(Objavljeno v Ptujski kroniki, 18.5.2007)

Na vrh