Domov » Novice » Gospodarstvo » V pričakovanju suŠe

V pričakovanju suŠe

Sušna obdobja so v zadnjih letih zelo pogosta. V javnosti so najbolj odmevne kmetijske suše, vsekakor pa vedno ve?ji pomen predstavljajo tudi na podro?ju oskrbe s pitno vodo.

Marijan Gregorin?i?, vodja dejavnosti proizvodnje in distribucije vode Komunale Ptuj: "Kar se ti?e zadostnih koli?in vode, se nam tudi v sušnem obdobju ni treba bati. Koli?ina voda znaša skupno 0,5 kubi?nega metra na sekundo v celotnem sistemu, tako, da tudi v sušnih obdobjih ni problemov zaradi koli?ine vode. Problemi so samo v dislociranih – oddaljenih krajih , kjer je možno, da pride zaradi dolgih transportov do pomanjkanja. Vendar se te zadeve dajo regulirati s kakšnimi manjšimi motnjami."

Ivan Dobnik, ekolog Komunale Ptuj: "Zaenkrat je stanje ugodno, do malenkostnega poslabšanja bi lahko prišlo pri enormnih porabah vode, kjer bi bilo potrebno ?rpati ve?je koli?ine vode iz plitve podtalnice."

Suša pri podzemnih vodah se obi?ajno pojavi zadnja in se zadnja tudi kon?a. Po daljši meteorološki suši padavine najprej nadomestijo vlago v tleh, napolnijo re?ne struge in šele ?ez nekaj ?asa poniknejo do podzemnih voda.

Marijan Gregorin?i?, vodja dejavnosti proizvodnje in distribucije vode Komunale Ptuj: "V takšnem primeru bo potrebno poslušati naša navodila, strpno pristopiti k zadevi, da bomo lahko to vse skupaj speljali. Našo vodo bo potrebno koristit v skladu z navodili, tako, da ne bodo prali ali zalivali, vendar upam, da do takšnega primera ne bo prišlo."

Zaenkrat se suše na širšem obmo?ju Ptuja odražajo predvsem kot presihanje plitvih vodnjakov, medtem ko pri globjih ?rpalnih vodnjakih vodooskrbnega sistema Ptuj takšnih težav v zadnjh 30 letih ni bilo.

( Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 29.5.2007 )

 

Na vrh