Domov » Novice » Gospodarstvo » Kdaj bo končno ustanovljen Pokrajinski muzej Ptujč

Kdaj bo končno ustanovljen Pokrajinski muzej Ptujč

Po ve? kot treh letih zapletov so svetniki na majski seji mestnega sveta vendarle sprejeli osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj. žogica je zdaj na strani ob?in z Ormoškega, ki se morajo odlo?iti ali bodo soustanoviteljice muzeja.

Mestni svet je prvi osnutek odloka obravnaval že na novemberski seji leta 2003, ko naj bi bila poleg Ptuja soustanoviteljica še ob?ina Ormož. Vendar pa številnim razgovorom in usklajevanjen navkljub, tudi na ravni ministrstva za kulturo, niso našli skupne to?ke, predvsem pri vprašanju financiranja zavoda.

Aleš Arih, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj, pravi: "Moram povedati, da vrsta projektov ?aka. Vlada RS že pripravlja odlo?bo, s katero bo kon?no ptujski muzej pooblastila, da bo upravljal z njenim premoženjem. ?aka vrsta projektov, v katerih muzej ne more sodelovati, ker nima tega dokumenta, in zato je res skrajni skrajni ?as, da se zgodi to."

Predstavniki ob?ine so na aprilskem sestanku z novim ormoškim županom menda imeli ve? sre?e, saj so v osnuteku odloka sedaj kot soustanoviteljice poleg Ptuja zapisane še ob?ine Ormož, Središ?e ob Dravi in Sveti Tomaž. Na majski seji mestnega sveta so bila mnenja za in proti takojšnjemu sprejetju osnutka deljena. Tudi s strani mati?nega odbora je bila dana pobuda, da bi odlok ostal v fazi osnutka. Nekateri svetniki so bili namre? mnnja, da je potrebna velika mera potrpežljivosti in da je s sprejetjem potrebno po?akati do kon?nega dogovora med soustanoviteljicami.

Rajko Fajt, svetnik SDS: "Jaz verjamem, da bodo ocenili, da je zadevo primerno podpreti. Da se bodo pojavili kot soustanovitelji. Seveda pa nisem za to, da bi nekomu nekaj vsiljevali. Torej, predstaviti prednosti, to ja, da pa bi nekomu vsiljevali in diktirali tempo, proti temu sem pa bil."

Albin Pišek, predstavnik Desusa, je nasprotno mnenja, da bi bilo potrebno zaradi težav, ki jih ima zaradi še vedno nesprejetega odloka muzej, dolo?iti rok za dogovor. Tudi Lidija Majnik, predstavnica LDS, je v razpravi odlo?no podprla sprejetje osnutka. V preteklosti je, pravi, sicer prihajalo do razhajanj in so bile tudi težnje po ustanovitvi lastnega ormoškega muzeja. S sprejetjem osnutka pa naj bi zdaj dali signal ostalim, da interes s strani Ptuja za sodelovanje je,

Lidija Majnika, svetnica LDS: "In da ostale ob?ine tudi pohitijo s svojimi odlo?itvami. Glede na to, da v novonastalih ob?inah na obmo?ju ob?ine Ormož najbrž do delitvene bilance še nekaj ?asa ne bo prišlo in da se znajo pojaviti kake težave in problemi, sem predlagala, da ostane akt sprejet kot sonutek in da seveda s predlogom ?akamo. Da nebi katera od ob?in mislila, da kakorkoli izsiljujemo rešitve in sprejetja sklepov na njihovi strani."

Od sprejetja odloka naj bi bila odvisna tudi usoda grajske restavracije. Šele takrat naj bi namre? po zagotovilih ministrstva prišlo do razpisa za najemnika, ki so ga v muzeju napovedovali že za april. Do novega odloka pa bi moralo po mnenju direktorja muzeja priti zelo hitro, saj naj bi bil rok za odprtje restavracije maj 2008.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 1. junija 2007)

Na vrh