Domov » Novice » Gospodarstvo » Ptujski muzej se poskuŠa prilagajati obiskovalcem

Ptujski muzej se poskuŠa prilagajati obiskovalcem

Bliža se poletje in na Ptuju je vsak dan ve? turistov. Zato smo ponovno preverili, kako je z delovnim ?asom ptujskega gradu, ene najbolj obiskanih turisti?nih to?k Slovenije. Ptujski grad je v sezoni odprt od devete do osemnajste ure, ob sobotah in nedeljah v juliju in avgustu pa do dvajsetih. Zdi se, da bi grajsko dvoriš?e moralo biti v turisti?nem mestu, kakršen je Ptuj, odprto tudi ob ve?erih, ko je pogled na staro jedro in mostove najlepši.

"Moram re?i, da me to vprašanje že kar razhudi. ?e bi si pogledali spletne strani, bi lahko videli, da imajo vsi muzeji odpiralni ?as, ne vem, od devete do sedemnajste ure," je bil odlo?en Aleš Arih, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj. In smo preverili. Stalna muzejska razstava v mariborskem gradu je na ogled od torka do sobote od devete do šestnajste, ob nedeljah le do štirinajste, ob ponedeljkih si razstave ne morete ogledati. Tudi v celjskem muzeju v ponedeljek ne boste videli ni?esar, druga?e pa jih lahko obiš?ete v sezoni med deseto in osemnajsto. Kar pa seveda ne pomeni, da se moramo zgledovati prav po njih.

"Je pa ptujski muzej edini muzej v Sloveniji, mogo?e tudi v ve?jemdelu Evrope, ki je, kot sem že ve?krat povedal, odprt skozi vse leto, petek in svetek, razen treh dnevov. In mi se seveda tudi prilagajamo obiskovalcem, to pomeni, da ?e obiskovalec pride nekaj pred osemnajsto uro, ali skupina, mi ne zapremo vrat, kot se to dogaja drugod, ampak mi te skupine sprejmemo in jim omogo?imo ta ogled. In na koncu, mi smo v lanskem letu imeli okrog 6000 obiskovalcev izven obiska grajskih zbirk, torej na prireditvah. To pomeni, da je skoraj vsak drugi dan muzej odprt do dvaindvajsetih, triindvajsetih zve?er. Vse te stroške varovanja, pazniške službe pokrivamo sami. Tako seveda naprej ve? ne gre. In ?e ne bomo našli neke skupne rešitve, se bomo pa? morali nekako prilagoditi ostalim muzejem, ki so pa? to rešili v sladu s svojimi pravili oziroma zakonskimi dolo?ili," je še povedal Arih.

Ptuj?ani imamo vendarle ob?utek, da grajsko dvoriš?e ni odprt toliko, kolikor bi si želeli. Tudi ob?ina bi morda morala narediti ve?.

"Saj. Mi se zdaj, jasno, pogovarjamo, da nam bodo, kot doslej, pomagali pri organiziranju pazniške službe. Predvsem gre za delavce iz javnih del, s katerimi vsa leta odli?no sodelujemo, vendar zdaj je mesec maj, mi še vedno nimamo paznikov, mi pokrivamo s študenti, s svojimi ljudmi. Sami to pla?ujemo. Imamo dve galeriji, Miheli?evo galerijo in pa sedaj po novem Salon umetnosti, in to sta edini mestni galeriji. Muzej z njima seveda upravlja, ampak ljudi za to nimamo. Lahko se zgodi, da ?e tega problema ne bomo rešili hitro, da bomo enostavno skrajšali odpiralni ?as ali pa dolo?ili dan, dva v tednu, da bosta ti galeriji odprti. To pa bi bilo seveda v popolnem nasprotju s kulturno in turisti?no ponudbo Ptuja, še posebej zdaj, ko se predstavljamo kot kandidati za evropsko kulturno prestolnico. Mislim, da je v tem mestu toliko razuma in toliko pripravljenosti, da bomo to prej ali slej rešili," je pojasnil direktor muzeja.

Izbor Maribora s sodelujo?imi mesti je bil pred kratkim potrjen tudi s strani države. Morda bo res tudi to doprineslo k hitrejšemu reševanju problemov, s katerim se sre?uje muzej, in k širjenju, ne kr?enju kulturne ponudbe.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 5. junija 2007)

 

Na vrh