Domov » Novice » Gospodarstvo » 8. redna seja mestnega sveta

8. redna seja mestnega sveta

Ponedeljkova seja mestnega sveta je postregla s kar nekaj novimi temami. Svetniki so obravnavali projekt izgradnje OŠ LJudevita Pivka ter projekt odkupa in obnove prostorov ptujskega kina za potrebe mladinske hiše na Ptuju.

Razprava se je mo?no ogrela predvsem pri predlogu sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo osnovne šole dr. Ljudevita Pivka za otroke s posebnimi potrebami, ki naj bi bila novogradnja v obliki prizidka na lokaciji ptujskega dijaškega doma, saj tam že zdaj stalno ali ob?asno biva veliko u?encev šole, ki ima regijski zna?aj. S tem se je v razpravi strinjal svetnik SDS.

Projektu pa je mo?no nasprotoval svetnik SNS, Miroslav Letonja, ki sicer izjave za našo televizijo ni želel dati, je pa v izjavi za javnost zapisal: " Lokacijo nove osnovne šole dr. Ljudevita Pivka za posebne potrebe, pri dijaškem domu, v SNS jemljemo kot politi?ni projekt nekaterih strank, ki so kadrovale in odlo?ale pri izbiri direktorjev dijaškega doma, le-ti pa niso znali zapolniti zapolniti z novimi programi kapacitet dijaškega doma in smtrajo, da bi s tem projektom rešili dijaški dom."

Nadaljuje pa še z menda dobronamernim pozivom župana k ponovnemu premisleku o smotrnosti gradnje šole ob spalnem naselju in v po njegovem mnenju preobremenjenim bivalnim okoljem.

Svetniki so presenetljivo brez razprave sprejeli predlog sklepa o odobritvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za odkup in obnovo prostorov ptujskega mestnega kina za potrebe mladinske hiše, ki bi nudila prostore za projekte ustvarjalnosti od podjetništva do kulturne in umetniške ustvarjalnosti.

Svetniki pa so se ponovnobolj razgreli pri predstavitvi letnega poro?ila o poslovanju družbe Komunalno podjetje Ptuj, saj je bil doseženi dobi?ek ob koncu leta nižji od na?rtovanega. Predvsem problemati?na naj bi bila razlika med doseženo prodajno ceno storitev in potrebno lastno ceno.

Jože Cvetko, direktor Komunalnega podjetja Ptuj, je povedal: "Cene se na podro?ju odvajanja, ?iš?enja odplak ter nekaterih drugih komunalnih storitev že od leta 2003 niso spremenile. Medtem pa so materialni stroški bistveno narasli. Moramo vedeti, da tako stroški materialov kot stroški surovin, zlasti elektri?ne energije, ne podležejo omejitvam in da so se ti v zadnijih treh letih bistveno zvišali."

Pa tudi zaradi racionalizacije proizvodnje so koli?ine odplak manjše od na?rtovanih, zato "moramo te cene nekako uskladiti. Zavedamo pa se seveda, da to za nas vse, porabnike, gotovo ni prijetno, je pa žel, zato da bi ohranili sisteme nujno potrebno. V nekih stopnjah. Ne v skokih naenkrat, ampak tako, kot smo predlagali, da se to postopoma uskladi," je še povedal Cvetko.

Svetniki so med drugim izglasovali še predlog, da naj bi se prihodnja pokrajina s sedežem na Ptuju imenovala Spodnjepodravska in ne Vzhodna Štajerska. Sprejeli pa so tudi sklep, da se za ?astnega ob?ana Mestne ob?ine Ptuj imenuje Viktorja Gojkovi?a.

 (Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 19. junija 2007)

 

Na vrh