Domov » Novice » Gospodarstvo » Pomembno je sodelovanje raziskovalcev in vinarjev

Pomembno je sodelovanje raziskovalcev in vinarjev

V torek so na Ptuju pripravili že drugi Strokovni posvet za vinarje, na katerem so se zbrali raziskovalci in vinarji z željo po doseganju ?im kakovostnejšega proizvoda, ki ga omogo?a uvajanje vedno novih dognanj znanosti.

Na posvetu, ki ga je organiziralo Znanstvenoraziskovalno središ?e Bistra Ptuj, so predavatelji predstavili rezultate raziskovalnega dela na podro?ju vinarstva in, kar je še pomembneje, kako te rezultate uporabiti v praksi za doseganje ?im boljšega proizvoda.

Na posvetu so predavali strokovnjaki iz ljubljanske Biotehniške fakultete in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, mariborske Fakultete za kmetijstvo, Kmetijskega inštituta Slovenije, Ptujske kleti ter Znanstveno raziskovalnega središ?a Bistra iz Ptuja.

Organizatorji posveta so prepri?ani, da bo postal tradicionalen. Ker na posvetu strokovnjaki ne predstavljajo le rezultatov raziskovanja ampak je naravnan tudi v vsakodnevno inžinirsko prakso, upajo, da bodo predstavljeno znali izkoristiti tako ve?ji poslovni gospodarski sistemi kot tudi vsi manjši vinogradniki, ki jih je v našem okolju veliko.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 29. junija 2007)

Na vrh