Domov » Novice » Gospodarstvo » Ptuju se obeta center učenja

Ptuju se obeta center učenja

V ?etrtek so se zbrali predstavniki institucij in društev, ki na Ptujskem skrbijo predvsem za podro?je oseb s posebnimi potrebami. Nov svet, ki so ga ustanovili, naj bi skrbel za koordinacijo in u?inkovito kandidiranje za sredstva, ki so v ta namen na razpolago v blagajni Evropske unije.

Za predsednika sveta, za katerega na tokratnem, prvem posvetu, še niso našli ?isto pravega imena, so imenovali mag. Mirana Kerina, dosedanjega koordinatorja razvojnega projekta Centra u?enja Ptuj, ki naj bi zrasel ob ptujskem dijaškem domu in ki so ga skupno z ob?ino razvijali še Center za socialno delo Ptuj, Dijaški dom Ptuj in OŠ dr. Ljudevita Pivka.

Predlagani projekt naj bi tako poskrbel za povezovanje dejavnosti zaš?ite in pomo?i otrokom in mladostnikom na mestni in regionalni ravni. Na?rtovani center u?enja naj bi nudil od dnevnega varstva, u?enja, preživljanja prostega ?asa v dijaškem domu, do izven družinske namestitve ogroženih otrok in mladostnikov, šole drugih priložnosti za dijake in študente, združitve dejavnosti na podro?ju otrok s posebnimi potrebami, izvajanja raznih seminarjev osebne rasti in  še marsi ?esa. Priložnost za sodelovanje in izmenjavo izkušenj v projektu vidijo tudi v Zavodu dr. Marijana Borštnerja Dornava.

Ideja za nov model pravzaprav izhaja iz francoskega primera vzpostavitve okrožne hiše za ljudi s posebnimi potrebami. Za ideal pa naj bi veljala ideja, da ni ljudi s posebnimi potrebami, temve? smo le ljudje.

Prva naloga novega sveta je, da, tudi s pomo?jo Znanstvenoraziskovalnega središ?a Bistra in dijakov ptujskega Šolske centra, z raziskavo ugotovi, kaj resni?no pogrešajo ljudje s posebnimi potrebami, saj, predvsem starejši od osemnajst let, velikokrat niso vklju?eni v nobeno obliko pomo?i ali društva. Podporo projektu, ki bo za realizacijo še kako potrebna, pa so, kot pravi ptujski župan, na posvetih pokazali tudi v drugih ob?inah Spodjega Podravja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 3. julija 2007)

Na vrh