Domov » Novice » Gospodarstvo » Sezona vlomov je tu

Sezona vlomov je tu

Bliža se vrhunec sezone oddihov in s tem obdobje, v katerem so tisti, ki prežijo na našo lastnino še prav posebej aktivni. Ptujske policaje smo zato poprosili za nekaj nasvetov, ki lahko prepre?ijo neljuba presene?enja ob vrnitvi z vaših po?itnic.

Policija opozarja, da v Sloveniji naraš?a število hišnih ropov, ki so izvedni na dobro pripravljen in tudi nasilen na?in. Storilci žrtve vnaprej izbirajo in stanovanjske objekte predhodno skrbno opazujejo. V blokih in ve?stanovanjskih hišah je najbolje, da se dogovorite kar s sosedi, da vam redno izpraznijo poštni nabiralnik in poskrbite, da so okna sicer zaprta, a sen?ila na oknih niso spuš?ena, saj je to znak, da ni nikogar doma.

Še bolj so na udaru hiše v nestrnjenih naseljih. V zadnjem ?asu se tako že pojavlja pove?ano število vlomov v hiše na vasi, vlomilci pa izkoristijo predvsem ?as, ko se za?ne mra?iti, tudi, ko so stanovalci le na zabavah ali krajših obiskih.

Zato na policiji pozivajo ljudi, da skušajo za svojo varnost v prvi vrsti poskrbeti sami. Najbolj u?inkoviti so tehni?ni pripomo?ki, pomembne so kakovostne klju?avnice, zamrežena ali kako druga?e zavarovana okna, v veliko pomo? so  lahko tudi senzorske lu?i, ki se prižgejo ob gibanju, najboljše pa je seveda tehni?no varovanje, ki je s signalom povezano z eno od varnostnih služb in ki že s samo sprožitvijo alarma prežene nepridiprava. Policija pa opozarja tudi na previdnost, ko se podamo na po?itnice z avtom. Vredne predmete in torbice je zato najpametneje puš?ati vsaj v prtljažniku, kjer niso vsem na o?eh.

Naj vas nekoliko vendarle potolažimo, po podatkih ptujske policije, ?e se primerjamo s preostalim zahodnim svetom ali pa že z obmo?jem policijske uprave Maribor ali širše v Sloveniji, smo vendarle na Ptujskem še vedno dokaj varni, ko govorimo o vlomih v stanovanja. Nikakor pa se ne gre zanašati na sre?o. ?e lahko že z nekaj preprostimi ukrepi poskrbimo za ve?jo varnost.

(Objvljeno v oddaji Ptujska kronika, 6. julija 2007)

Na vrh