Domov » Novice » Gospodarstvo » V gradnji 4. krožiŠče na Ptuju

V gradnji 4. krožiŠče na Ptuju

Na Dornavski cesti na Ptuju so v preklem letu zgradili prvo krožiš?e, na njega pa je priklju?eno to, ki je v gradnji letos. Dornavska cesta bo preko tega krožiš?a povezana s Puhovo cesto, ki se nadaljuje preko Puhovega mostu in bo povezana s cesto G1-2, to je hitra cesta Hajdina – Ptuj. Drugo krožiš?e na Dornavski cesti gradi Cestno podjetje Ptuj, uredili pa bodo tudi voziš?e do mostu ?ez potok Rogoznica.

To vklju?uje gradnjo plo?nikov in kolesarskih stez, postavili pa bodo tudi protihrupne ograje. Gradbena dela kljub gostemu prometu nemoteno izvajajo. Dela bi naj zaklju?ili do junija.

Vrednost gradbenih del – to je izgradnja krožiš?a in ureditev dela Dornavske ceste, je 700 tiso? evrov, glavni investitor pa je Direkcija RS za ceste. Od tega bo Mestna ob?ina Ptuj prispevala 170 tiso? evrov, je povedal Matej Lapanje, skrbnik projekta SV Slovenije pri Direkciji RS za ceste. 

Na vrh