Domov » Novice » Gospodarstvo » Med Gerečjo vasjo in Kungoto poteka izkopavanje rimskega vodovoda

Med Gerečjo vasjo in Kungoto poteka izkopavanje rimskega vodovoda

Do izkopa vodovoda, ki ga izvaja ptujska izpostava Zavoda za varstvo kulturne dediš?ine Slovenije, je prišlo zaradi poteka terase bodo?e avtoceste Slivnica-Draženci. Na predzadnjem najdiš?u na obmo?ju Spodnjega Podravja pred gradjo avtoceste je izkop vodovoda bil predviden, presenetila pa je njegova dolžina, ki znaša 165 metrov. Arheologinja Marija Lupšina Tušek je povedala, da je vodovod žal dobre tri ?etrtine ohranjen le v ruševinah. Pri izgradnji srednjeveških vasi so o?itno namre? porabili tukajšnjo kamenje in je tako vodovod služil kot najbližji kamnolom. Kljub temu pa gre za zelo zanimivo gradnjo, ki jo imamo le redkokdaj priložnost videti. Tuškova zato vabi na ogled vse, ki bi jih najdbiš?e utegnilo zanimati, še posebej zato, ker bo po prihodu graditeljev avtoceste konstrukcija padla.

Na vrh