Domov » Novice » Gospodarstvo » Kje in kdaj bomo dobili novo Športno dvoranoč

Kje in kdaj bomo dobili novo Športno dvoranoč

V Mestni ob?ini Ptuj že lep ?as primanjkuje pokritih športnih vadbenih površin. Kje in kdaj pa bomo postavili kakšno novo dvorano. Kombinacij je kar nekaj, a realne so tri. Na julijski seji Mestnega sveta bodo razpisali sklep o ustanovitvi stavne pravice za izgradnjo športne dvorane pri Osnovni šoli Mladika. Šlo bi naj za montažno dvorano, ki bi jo naj gradil nogometaš Nastja ?eh in jo bodo v dopoldanskem ?asu za pouk športne vzgoje uporabljali otroci iz Osnovne šole Mladika. Druga precej realna možnost za izgradnjo nove športne dvorane je pri Osnovni šoli Ljudski vrt na Ptuju, kjer bi naj v letu 2008 zaprosili za sredstva za izgradnjo in ta bi se naj za?ela v letu 2009. Šlo bi naj za srednjo veliko dvorano pravih mer, ki bi naj sprejela približno 500 gledalcev. Tretja vro?a možnost je postavitev velike ve?namenske športne dvorane na pomožnem igriš?u ptujskega stadiona. Ta dvorana bi se teoreti?no z privatnim kapitalom zgradila v približno petih letih. To so tri konkretne opcije, a obstaja še ?etrta na športnem igriš?u bivše ptujske vojašnice, o kateri pa se za sedaj govori še bolj na tiho. Ptujski športniki, športnice, športni delavci in rekreativci nujno potrebujejo nove pokrtite športne površine in ?as bo pokazal, kdaj bomo na Ptuju dobili kakšno novo športno dvorano.

Na vrh